Skip to main content

2024. április 5. 8:30

Messze fehérlő templom, hálózatos gyülekezet

Több lábon álló gyermek- és ifjúsági munka Péteriben

Egy dinamikusan növekvő és fiatalodó településen a missziónak talán a legfontosabb útja-módja a jövő generációjának meghívása a gyülekezetbe. A gyerekek, fiatalok által a szülők és a nagyszülők is könnyebben megszólíthatóvá válnak. Erre láttunk példát a Pest vármegyei Péteri evangélikus gyülekezetében, ahol Óvári Péter lelkész és felesége, Óvári-Urbán Anikó hitoktató látják el a szolgálatokat. Reménység szerint a megkezdett munka tovább folytatódik, bár e tanév végén Óvári Péter ebben a gyülekezetben befejezi lelkészi szolgálatát. Munkatársunk – az ifjúság és az elköteleződés évéhez kapcsolódva – még a télen beszélgetett a gyülekezet lelkipásztorával és tagjaival a fiatalok körében végzett szerteágazó tevékenységről.

Messze fehérlő templom, hálózatos gyülekezet – Több lábon álló gyermek- és ifjúsági munka Péteriben

Ha repülőgéppel érkezünk Budapestre, és a gép a Monor felőli, azaz a 31R elnevezésű pályairányból készül leszállni Ferihegyen, akkor Péteri fehérlő evangélikus temploma lesz az első felismerhető épület, amelyet megpillanthatunk. Ezt az információt a velem együtt a településre érkező – repülőrajongó – fotóriporter kollégámtól tudom meg, miután megállapítom, hogy az M4-es autópályáról mennyire tiszta jelként látható Isten háza.

Amikor elérjük a települést, rádöbbenünk: a központját nemcsak távolról, hanem a község felépítéséből adódóan is az evangélikus sziget határozza meg. De tud-e ma is a templom, legfőképpen annak gyülekezete olyan iránytű lenni, mint amilyennek első látásra tűnik? Erre a kérdésre kerestük a választ Óvári Péter lelkésszel és a péteri egyházközség néhány tagjával.

Gyermekhangtól hangos a centrum

Először a napelemekkel felszerelt gyülekezeti házhoz érkezünk. Az udvaron rögtön figyelmesek leszünk a számtalan játékra. „Arra gondoltunk, hogy ne csak a gondozott növények, hanem a fiatalok is találjanak otthonra az udvaron, ezért úgy alakítottuk ki, hogy játszótere legyen a gyülekezeti ifjúságnak és az erre járó fiataloknak” – árulja el a lelkész. Később egy nagy melléképületbe lépünk be; mint megtudjuk, az ifjúsági alkalmak nemcsak a gyülekezeti teremben, hanem itt, a „zsibongóban” is zajlanak.

Előbbi a fűtési időszakban istentiszteleti helyszín is, ám az utóbbi épületben nem zavaró a hangos ének, a viccelődés vagy a játék közbeni kacagás, így alkalmas a fesztelen időtöltésre.

Ifjúsági csoport Péteriben

A gyermek- és az ifjúsági munka több lábon áll. Óvári Péter és felesége, Óvári-Urbán Anikó látja el az óvodai és iskolai hitoktatást. Utóbbinál elidőzünk, hiszen kényszer szülte megoldásból alakult ki egy kiváló gyülekezetépítési modell.

„A kötelező hit- és erkölcstan bevezetésével nehéz helyzetbe került a helyi iskola, hiszen a felekezeti hitoktatáshoz nem volt elegendő osztályterem. Mivel a gyülekezeti ház kevesebb mint százötven méterre van az iskolától, rákérdeztünk, mi lenne, ha nálunk tartanánk az órákat. Az igazgató nyitott volt erre, mi pedig nagyon örültünk, hiszen ezáltal új missziói út nyílt meg előttünk. A hitoktatásban követjük a tantervet, és az elvárások is azonosak, mint amikor az iskola falain belül oktattunk, de itt megismerhetik a fiatalok a gyülekezetet, ezáltal pedig könnyebben integrálódnak a közösségünkbe. Jelenleg negyvenöt diák kapcsolódik így is az egyházközségünkhöz.”

1121-es számú Földváry-Boér cserkészcsapat

Az ifjúsági alkalmakat kéthetente váltakozva tartják a gyülekezetben. Egyik pénteken az ifisek gyűlnek össze, hogy a Biblia üzenetét megismerjék, a másik héten pedig az 1121-es számú Földváry-Boér cserkészcsapat tagjai köszöntik egymást: „Légy résen!” A csapatnak önálló parancsnoka van, a lelki vezetője a lelkész.

„Fontosnak tartjuk, hogy a cserkészetben megélhető Isten, haza, embertárs eszméje minél közelebb kerüljön a gyermekekhez. Ezek ugyanis olyan alappillérei az embernek, amelyek tartást, eligazodási pontot és reményt adnak” – mondja Óvári Péter. Majd az is kiderül, hogy az ifjúság nem csak közösségi szinten aktív: minden évben részt vesznek a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akción is.

Óvári Péter evangélikus lelkész

„Ahhoz képest, hogy kis gyülekezet vagyunk, a nyaraink szinte végig a táborokról szólnak. Gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborunk is van. Ilyenkor szintén gyermekhangtól hangos a templom környéke, a parókia udvara és természetesen a gyülekezeti terem” – mondja hozzánk csatlakozva Óvári-Urbán Anikó. Megtudjuk, hogy a napközis táborok a gyülekezet idősebb és fiatalabb tagjainak közreműködésével és a fiatal szülők bevonásával zajlanak. Nem titkolt céljuk a közösségépítés, a különböző generációk összekapcsolása. „Ezáltal az istentiszteleteken és a hétköznapokon is valóban egymást ismerő, a másikra odafigyelő közösség tudunk lenni.”

Az evangélikusság volt a kulcs

További meglepetések érik a riportert a gyülekezeti teremben. A korábbi lelkész, a 2019-ben elhunyt Foltin Brúnó nemcsak huszonöt éven át hirdette Isten igéjét Péteriben, hanem a település- és gyülekezettörténet feldolgozása mellett szobrászként is maradandót alkotott. Általa faragott igehirdetés a gyülekezeti terem oltára, rajta a vésett felirat: „Élő víz forrásai vagytok”. Ezzel rokon Óvári Péter meggyőződése is: „Isten titkainak sáfárai vagyunk. Küldetésünk, hogy az Istentől jövő üzenetet átadjuk az embereknek. Nem önmagunkat hirdetjük, nem »műsort« csinálunk, hanem beszédben, versben, zenében, énekben Istent és az ő ügyét képviseljük.”

Messze fehérlő templom, hálózatos gyülekezet

A gyülekezeti teremben közben csatlakozik hozzánk Tóth Ágnes felügyelő, nyugalmazott pedagógus, aki az elmúlt évek fejlesztéseiről számol be. Pályázati forrásokból megújult az orgona, a ravatalozó, a közösségi ház, a gyülekezeti terem, a parókia, az udvar és a régi garázs. A Péteri Evangélikus Egyházközségért Alapítvány pályázatokon keresztül támogatja az ifjúsági, gyermek- és cserkészmunkát. Így sikerült egy kilencszemélyes kisbuszt is beszerezniük. A felügyelő később a nyitottságról is szól: „Közösségi tereinket nemcsak mi használjuk, hanem a helyhez méltó rendezvényekre mások számára is igénybe vehetőek.”

A hálózatosság azonban nem merül ki ezekben. Sorjáznak a különböző alkalmak: rendhagyó bibliaórák az úgynevezett Kett-módszerrel és meghívott vendégek szolgálata. Megtudjuk, hogy minden hónap első vasárnapján van úrvacsorás istentisztelet, míg havonta az utolsó vasárnapokon kimondottan a gyermekekre, a fiatalokra és a családokra fókuszálnak. „Zenés családi istentiszteleteink lehetőséget nyújtanak arra, hogy ne csak a fiatalok, hanem a szüleik is eljöjjenek a templomba. Isten igéjének hallgatása mellett kapcsolat alakul ki egymással is. Mindig szeretettel nyit a gyülekezetünk az új érkezők felé” – mondja Óvári Péter.

A péteri evangélikus templom oltára

Hogy ez nemcsak a fiatal családosokra igaz, azt mutatja a nyugdíjasként a településre költöző Kurucz Katalin példája is. „A kistelepülések ereje és nehézsége is abban rejlik, hogy összetartó a közösség – osztja meg velünk tapasztalatát a gyülekezeti pénztáros. – Miután ideköltöztem, szinte minden, a településen rendezett eseményre elmentem, de hosszú ideig nem sikerült úgy beilleszkednem, hogy a »falak« leomoljanak. Ehhez az evangélikus gyülekezet volt a kulcs. Itt szeretettel fogadtak, hamar a gyülekezet tagja lettem. Onnantól pedig a többiek is nyitottak.”

De térjünk vissza a családi istentiszteletekhez. Az egyházközség jó kapcsolatot ápol a közeli Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával. Az ott tanuló fiatal zenészhallgatók számára ezek a vasárnapok kettős ünnepnapok. Hallhatják ugyanis Isten igéjét a templomban, másrészt előadásaikkal maguk is gazdagítják az istentiszteletre érkezőket.

„Ilyenkor sok esetben a tanárok és a szülők is jelen vannak. Az egyik presbiterünk által segített együttműködés nagy ajándék a számunkra, hiszen a diákok fellépési lehetőséget kapnak, mellette pedig közösségünkkel is megismerkednek. Bízunk benne, hogy ez is magvetés…” – mondja a 2014 óta helyben szolgáló lelkész.

Láthatóan jelen van a gyülekezet a település életében az egyházi év ünnepein is. Adventben a templom előtt felállított koszorúnál a különböző felekezetek, az önkormányzat és civil szervezetek közösen gyűlnek össze. Karácsony előtt a betle­hemi békelánggal járják az evangélikusok a községet, bekopogva az egyes házakhoz. Húsvétkor a hittanosok adnak elő passiójátékot, míg pünkösdkor – a mendei és maglódi zöldágazáshoz hasonlóan – Péteriben is nyárfaágakkal és hímzett kendőkkel díszítik fel a templomot.

Templom: múlt, jelen és jövendő

Látogatásunk utolsó állomása a község egyetlen temploma. A frissen felújított faajtón belépve kitágul a tér, és az 1822-től 1830-ig épült falak között megpillantjuk a templomtér nagyságát. A háborús emlékművek és a lelkészek neveit tartalmazó emléktáblák indokolják, hogy itt elevenítsük fel a már 1258-ban írásban említett község múltját.

Buda eleste után a törökök dúlása Péterit is elérte. A lakosság elmenekült, a község elpusztult. 1742-ben a ma Szlovákiában található Illésfalváról hét evangélikus család települt Péteribe. Az újraéledő település egy évvel később már lelkészt fogadott Konyik János személyében. Meghajtjuk fejünket a 2020-ban készült emléktábla előtt: „Csaba Gyula, a kommunisták által kegyetlenül megkínzott és mártírhalált halt evangélikus lelkész” – olvassuk a feliratot.

Péteri evangélikus templom

A padsorokra tekintve tovább érdeklődünk a gyülekezet iránt. A családi otthonteremtési kedvezmény kedvezően befolyásolta a település jelenét, a község lélekszáma nő, népessége fiatalodik. „Igyekszünk minél jobban megszólítani a fiatal családosokat. Ez nem kis feladat, hiszen sokan ingáznak, de különböző programokkal, a településen való látható jelenlétünkkel és a személyes megszólítással invitáljuk közösségünkbe az új lakókat – árulja el Óvári Péter. – A község egyedüli templomaként itt megéljük az ökumenét. Katolikusok és reformátusok is járnak hozzánk. Ez számunkra áldás, sőt az istentiszteleteinken természetes, hogy az »áldás, békesség!«, a »dicsértessék a Jézus Krisztus!« és az »erős vár a mi Istenünk!« köszönés egyaránt elhangzik.”

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2024. március 10–17-i 89. évfolyam 9–10. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvkereskedésben (Budapest V., Deák tér 4.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-​​mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső